Jesteś tutaj: StartO NasNasza misja

         NASZA MISJA        

 

Wzór czerpiemy od Świętego Andrzeja Aposotła, tak więc naszą misją jest szukanie Piotrów, którzy będą bardziej i lepiej, niż my, służyli, kochali i głosili Jezusa.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr. (J 1, 40-42)

Naszą misją jest ewangelizowanie z mocą, tak, aby przynosić obfity i trwały owoc (por. J 15, 8.16)

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Dz 4, 33a)

    • Apostołowie – dzieło ewangelizacji jest dziełem wspólnoty apostolskiej zjednoczonej z Piotrem;
    • Świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa – synteza kerygmatu, którą stanowi głoszenie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, aż do Jego ponownego przyjścia;
    • Z wielką mocą – z odwagą i przekonaniem Ducha Świętego oraz z mocą charyzmatów.

Jak kiedyś Apostołów, tak teraz nas, Jezus posyła z misją głoszenia Dobrej Nowiny o Zbawieniu. To głoszenie kerygmatu we wspólnocie, przy korzystaniu z charyzmatów.

 
        CEL        

Odpowiadamy na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Celem końcowym jest tworzenie Szkół Ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii, aby parafie były nie tylko miejscami kultu, ale także stawały się stołem, na którym podaje się pokarm Słowa Bożego, aby Kościół był ewangelizowany i ewangelizujący.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15)

 

        WIZJA ?        

Wizja sama w sobie nie istnieje. Istnieją kobiety i mężczyźni, którzy mają wizję.

Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja, więc także i my, kładziemy nacisk na wizję duszpasterską, która jest źródłem motywacji, aby odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa. To On nas posłał, abyśmy zanieśli Ewangelię, aż na krańce świata i głosili ją, aż do końca czasów, przynosząc owoc obfity.

 

 

Początek strony