Jesteś tutaj: StartWieczór Chwały
LOGO wieczor chwaly            
26 października 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
IMG 4499
      
IMG 4490 
Podczas tego Wieczoru Chwały doświadczyłam ogromnej miłości. Poczułam, jak lęk, niepewność zmagań, zwiazanych z dniem codziennym, odeszły, w ich miejsce wlała się miłość Boga z łaską wiary, aby nie watpić w Jego moc, ale wierzyć.
I zrozumiałam, że Bóg nas tak ukochał, iż podarował przykazania, nie po to, aby nas ogranicza,ć ale po to, aby pokazać nam drogę do szczęścia. Bo prawdziwe szczęście to służba Bogu w codziennych rzeczach, to podążanie za Jezusem, gdyż pełnię szczęścia można doświadczyć tylko będac z Bogiem. 
Asia
Najbliższy Wieczór Chwały 23 listopada o godz. 18:30 
 

LOGO wieczor chwaly            
28 września 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  DEKALOG
IMG 3561
      
IMG 3583 
Wrześniowym Wieczorem Chwały rozpoczęliśmy całoroczny cykl konferencji o Dekalogu. W ostatni piątek ks. Paweł Zięba przedstawił nam ogólny zarys tej tematyki. Głoszone przez różnych prelegentów konferencje comiesięcznych Wieczorów Chwały będą przybliżały kolejne przykazania Boże. Będziemy uwielbiać Boga i prosić o uzdrowienie wszelkich zranień spowodowanych przekraczaniem przykazań.
Serdecznie zapraszamy do Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie w każdy czwarty piątek miesiąca.
Najbliższy Wieczór Chwały 26 października o godz. 18:30
 

LOGO wieczor chwaly            
22 czerwca 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie
IMG 9238
      
IMG 9246 

Ostatni przed wakacjami Wieczór Chwały minął pod znakiem wspólnoty. Kilkanaście osób wstąpiło oficjalnie i uroczyście do Szkoły Nowej Ewangelizacji EMAUS. Dzielą się swoimi refleksjami:

To był jeden z niezwykłych dni w moim życiu. Słuchając konferencji poświęconej Wspólnocie oraz wygłoszonych świadectw, jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, jak ważna rolę odgrywa w moim życiu Wspólnota SNE EMAUS. Mogę tam czuć się sobą, przebywać z ludźmi, którzy tak jak ja chcą uwielbiać Pana. Wypowiadając słowa aktu wstąpienia do wspólnoty poczułam, jak jeszcze bardziej zbliżam się do Jezusa, że jest On tak blisko mnie, a ja jestem jednym z Jego apostołów, którego posyła, aby głosić jego nieskończone miłosierdzie.
Jezu, dziękuję Ci, że postawiłeś na mojej drodze ludzi ze wspólnoty, że mogę być jej członkiem i każdego dnia poznawać i głosić Słowo Boże...
K.M.
 
Wieczór Chwały, który był 22 czerwca, na długo zapamiętam. To był czas Pana Boga, to On rozdawał wiele łask dla nas. Chwała Boga aż tętniła, po raz pierwszy poczułam tak wielką miłość. Jezus nauczał nas, że mamy brać przykład ze Świętej Rodziny i trwać w Jego nauce, jak apostołowie. Chwała Panu.
Iwona

 

LOGO wieczor chwaly            
25 maja 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Przyjdź Duchu Święty 
IMG 6411
      
IMG 6340 
Tematem przewodnim kolejnego Wieczoru Chwały był Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest Ożywicielem naszego życia duchowego. Jest On jak wiatr. Obdarza nas kiedy chce i w sposób jaki pragnie. Napełnia nas również miłością, radością, pokojem, opanowaniem, życzliwością.
Również dzięki Duchowi Świętemu możemy stanąć w prawdzie o nas samych.
To właśnie doświadczenie prawdy o swojej słabości sprawiło, że podczas tej piątkowej adoracji wylałam wiele łez. Tak bardzo często myślę, że Bóg nie ma dla mnie czasu, zapomina o mnie, a jest to ogromny błąd. To często ja nie dostrzegam małych rzeczy, które dane mi są od Niego na co dzień. Podczas modlitwy wstawienniczej poczułam się, jakby sam Jezus mnie przytulił. Dzięki temu na nowo poznałam, jak wielka jest Jego miłość do mnie i jak cenna jestem w Jego oczach.

Chwała Panu w tym czasie i dzięki za ludzi, którzy byli z nami!
 

LOGO wieczor chwaly            
27 kwietnia 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Oto stoję u drzwi i kołaczę  ...
IMG 4119
   
Podczas tego wieczoru Jezus zapukał do drzwi naszych serc. Zaprosiliśmy Go do swojego życia. Od teraz to Jezus będzie panował w naszej codzienności i oddali wszelkie niepokoje. Z Jezusem zdecydowanie łatwiej jest iść przez życie.
Chwała Panu!

 


LOGO wieczor chwaly            
23 marca 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23, 43)
IMG 2009
   
"Zbawienie przyszło przez krzyż"
Wieczór Chwały, piątkowe późne popołudnie, godzina 19:15, po Mszy Świętej; niewiele osób opuszcza Dolny Kościół na Wyszyńskiego w Olsztynie, niewiele też jest wolnych miejsc do siedzenia, można wyjść, powyżej trwa Droga Krzyżowa, jednak zostają – zostają ci, którzy kochają Jezusa, którzy pragną być jak najbliżej Niego, rozpamiętywać Jego mękę i wielbić Go.
Początkowa cisza i skupienie, przerywana oddechami zmęczonych pogonią za codziennoscią ludzi, przechodzą w łagodny ton głosu dziewczyny dzielącej się refleksjami na temat drogi prowadzącej do zbawienia duszy. Osobiste wyznania uwiarygadniają przekaz informacji popartych słowami z Pisma. Agnieszka, bo takie jest imię dziewczyny- to jedna z osób ze Wspólnoty SNE, działającej przy tej parafii; osób, które chcą świadczyć o miłości do Boga i o działaniu Boga w naszym życiu.
 
Łzy skruchy i radość wyniesienia
Modlitwa spontaniczna wspólnoty poprzedza adorację krzyża. Każdy zanurzony w sobie. Różne myśli krążą po głowie. Bliskość Jezusa sprawia, że topią się nasze żale, rozpływają zgorzknienia, a przeciwności – stają się łatwymi do pokonania.
Bywa, że jest to dla nas terapia wstrząsowa. Na ile pozwolimy Bogu, by w nas zamieszkał; ile Mu oddamy z siebie; ile powierzymy lęków, zranień, złości i pychy, która jest w nas? W oczach pojawiają się łzy..., na które nie pozwalamy sobie w miejscach publicznych! Łzy oczyszczenia..., bo w NIM wszystko możemy! Pełne zespolenie, ale tylko za naszym przyzwoleniem. Bóg nie działa na siłę, nie chce nas ubezwłasnowolnić! To my sami decydujemy, czy chcemy iść za Nim, czy przed Nim, czy zupełnie bez Niego!
Pamiętajmy jednak, że On "(...) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani(...) napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym” (Ef 1, 3-4).
Dał nam więc wszystko, co jest potrzebne do życia.Korzystajmy z tych łask, bo On jest samą Dobrocią i Miłością. Każdy Jego czyn o tym świadczy, a przede wszystkim fakt oddania życia za każdego człowieka.
 
Czy byłbyś zdolny oddać życie, choćby za jedną osobę!
A On oddał życie za wszystkich, oddał życie za Ciebie i za Mnie.
 
Ja jestem Mu wdzięczna, a TY...?
 
Kolejne spotkanie na Wieczorze Chwały już za miesiąc.
Jeśli chcesz być bliżej Boga i coś mu powiedzieć, przyjdź do nas.
Zapraszamy.
                                                                                             Maria - ta, która wylała niejedną łzę...
 

LOGO wieczor chwaly             
23 lutego 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5,20b)
IMG 1538
   
Miłość zakrywa wiele grzechów...
Zaufaliśmy Panu i stawiliśmy się na wezwanie, kolejny raz, by uwielbiać słowem, pieśnią, gestem naszego Ojca – Boga w Niebiosach.

Wieczory Chwały stwarzają możliwość wspólnego obcowania z bliźnimi, w obecności Trójcy, powierzania swoich spraw Najwyższemu, często po ludzku nie do rozwiązania; tak po prostu bycia z Nim jak... z najlepszym Przyjacielem.

Tematem przewodnim wczorajszego piątkowego spotkania był grzech oraz jego konsekwencje. Krótka pantomima i konferencja z prezentacją przybliżyły wiernym fakt, iż wszyscy jesteśmy uwikłani w mniejsze i większe grzechy, wszyscy wpadamy, często początkowo nieświadomie, w sidła szatana. Jak jednak z nich się wyrwać...?
Odpowiedzią jest walka, na wszelkie sposoby, z własnymi słabościami, walka czynem, walka dobrą myślą, walka modlitwą ze złem tego świata. Modlitwa – tarczą przeciw złu! Kiedy oddamy się i zawierzymy bezgranicznie Bogu, nic nie jest straszne! To Jezus zwycięża – w sakramencie pokuty. Sami jesteśmy słabi.
 
Tak też było i jest w moim życiu. Stale podnoszę się i upadam. A On mi daje szansę. Słowo Pana przez wiele lat było obok, słyszałam je, ale czyniłam swoje, tak po prostu po ludzku, to – co wygodne i przyjemnie. I ciągłe trwanie w grzechu. Słowo docierało do mnie, ale nie było we mnie, nie żyłam nim... Aż zapragnęłam czegoś więcej, niż tylko niedzielne Msze św., czterdzieści minut w ławce kościelnej raz w tygodniu! I Pan odpowiedział na moje wezwanie, bo przecież (...)każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje(...). Pan stwarza więc teraz sytuacje, stawia ludzi na mojej drodze życia..., z każdym krokiem jestem coraz bliżej Niego. Odrzucam chłodny intelektualizm, zimny racjonalizm, jestem tylko dla Niego, On jest we mnie, a ja w Nim. Jak dziecko... Czuję Jego Ojcowską miłość...
Napisane jest w Piśmie: Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu (...)
Tą wszechogarniajacą miłością chciałabym sie dzielić ze wszystkimi, którzy tego potrzebują. Przychodźcie więc utrudzeni, strapieni, wątpiący, a miłość Boga otuli Was i ukoi Wasz ból.

Spotkania wspólnoty SNE Emaus w każdy piątek o 18:30 w rzymsko-katolickiej parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Przyjdź, nie zawiedziesz się!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, ktorzy posługiwali podczas wczorajszego Wieczoru Chwały.
Zapraszamy już 23 marca o godzinie 18:30 na kolejny Wieczór Chwały.
Maria – otulona miłością Boga

LOGO wieczor chwaly             
19 stycznia 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: Droga do MIŁOŚCI

IMG 1037

   

IMG 0944

Za nami pierwszy w tym roku Wieczór Chwały podczas, którego po raz kolejny mogliśmy doświadczać, jak Pan Jezus obdarza nas swoją miłością. To czas, w którym mogliśmy zastanowić się, czym jest prawdziwa miłość, czy potrafimy ją zdefiniować, jak ona wygląda w naszym życiu, czy potrafimy żyć bez miłości i o nią walczyć? Czy inni patrząc na nas mogą dostrzec, że miłość rządzi w naszym  życiu.
To był wspólnej modlitwy, śpiewu, bliskości innych ludzi, gdzie Duch Boży rozpalał w nas ogień, pomógł doznać jeszcze głębiej Bożej miłości, miłości bezgranicznej, prawdziwej, bezcennej, miłości, która przynosi pokój serc i przenika każdego. "Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego, Jego krew największy dar dla każdego".
Zachęcam Cię Bracie i Siostro abyśmy każdego dnia, w każdej chwili swojego życia okazywali miłość do Boga i bliźnich, niech ona stanie się najważniejsza, niech ona odzwierciedla się w naszych czynach, słowach, gestach, w pomocy innym, słabościach czy cierpieniu.
Katarzyna
 

LOGO wieczor chwaly              
29 grudnia 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: MOC w słabości

IMG 9390

   

IMG 9325

Pomimo iż jest to czas poświąteczny, wiele osób zebrało się w Kościele, aby wielbić Boga, który jest Bogiem pokornym i uniża się przed człowiekiem. Bóg działa w ukryciu, ale daje poznać się w Swojej mocy, znakach i ludziach, których stawia na naszej drodze, a to, czy to wszystko, co pochodzi od Boga, będzie dla nas widzialne i odczuwalne zależy już tylko od nas. Dla mnie i dla Ciebie wysyła On sygnały i daje moc, ale żeby je zobaczyć,  musimy nauczyć się patrzeć i zauważać to, czego nie widać oczami.

Na początku, przed homilią, aby móc odnaleźć Boga w drugim człowieku i odpowiedzieć na słowa Jezusa „Kto miłuje swego brata,  ten trwa w światłości  i nie może się potknąć" (1 J 2,10) przywitaliśmy się z osobami, które były blisko nas, a ten prosty gest, uścisk dłoni, przypomniał nam jak piękna i potężna jest miłość do drugiej osoby, bo to właśnie po miłości możemy poznać, że Jezus narodził się w naszych sercach.

W czasie tego Wieczoru Chwały Duch Święty dotykał naszych serc, to dzięki jego mocy mogliśmy cieszyć się obecnością Jezusa, doświadczać Jego mocy. Pan Bóg ma upodobanie dla wszystkich, którzy są świadomi swojej słabości. Towarzyszy nam ona całe życie, jest związana z ludzką naturą.
Przyszłość może budzić w człowieku mieszane uczucia, jest przestrzenią nadziei, wielu oczekiwań, ale może też budzić lęk i niepewność. Tylko Bóg zna przyszłość i może ludziom coś z niej objawić. Jezus ukazuje również nam znaki, wskazówki i natchnienia, abyśmy mogli przygotować się na przyjęcie przyszłości z ufnością.
Bóg wymaga od nas duchowej wrażliwości, a kto jest otwarty i oddaje się Duchowi Bożemu, ten zrozumie, co Bóg do niego mówi, ponieważ  Bóg mówi językiem miłości, ale czy potrafimy odgadnąć, co Bóg mówi do nas?
Prośmy Pana o ufność i duchową siłę wobec niepewnego jutra, rozmawiajmy z Nim  o swojej przyszłości, lękach i słabościach. Zachęcam Cię Bracie i Siostro, abyśmy zapraszali Jezusa do swojego życia, codzienności, słabości i niemocy. Dziękujmy Panu i uwielbiajmy Go za Jego obecność, dobroć i moc "Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me".
Wierzę, że do każdego, kto chciał, kto miał otwarte serce, Bóg przyszedł i jak dobry lekarz zabrał to, co niszczy, a wlał w serca pokój, miłość, radość i moc do świadczenia o Nim i Jego potędze. Dziękujemy każdemu, kto modlił się z nami, a szczególnie ks. Tadeuszowi Marcinkowskiemu za przybycie do naszej parafii.
Poprzez cud Betlejemskiej nocy, choć na chwilę zanurzmy się jeszcze raz w słowach piosenki, która w tak pięknych słowach ukazuje nam moc Jezusa Chrystusa:
"Maleńki Kochany Najmniejszy,
z Betlejem z ołtarzy z opłatka,
Maleńki a przecież największy,
odwieczny najbardziej współczesny"...
Chwała Panu! 
Katarzyna

LOGO wieczor chwaly              
24 listopada 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: Pozwól się Bogu kochać

IMG 0271

     

IMG 0257

Czy na pewno wszystko jest płatne? Czy nawet na uśmiech, życzliwe słowo musimy zasłużyć? My - jako Wspólnota Kościoła, zgromadziliśmy się dzięki łasce Pana w Domu Modlitwy, gdzie Pan, całkowicie za nic, chce nas obdarzać Swoją Łaska. 

Gonimy za przygodami, zabawami, szczęściem, ale to życie z Bogiem i otwarcie się na Jego miłość jest prawdziwą jazdą bez trzymanki! Życie blisko Ojca jest cudowną przygodą, w której na pewno nie zabraknie chwil radosnych. 

A skoro Bóg jest naszym Tatą, a zarazem Królem, to my jesteśmy dziećmi Króla i jeszcze nie okazało się kim będziemy! Nie warto więc wstydzić się i uniżać biorąc z stołu Pana tylko resztki, lub nic, mówiąc, że jesteśmy niegodni. Przyjmijmy wszystko, co On chce nam dać, dziękujemy i wielbijmy Go w dziełach, które dokonał, które się dokonują i które jeszcze mają się dokonać. 

Radujmy się w Panu, czerpmy z Jego Miłości. On Sam jest Miłością, który tak bardzo nas ukochał, że oddał za nas życie. To Jego Miłością, aż do krzyża, jesteśmy zbawieni. Sami nic nie możemy uczynić, w Bogu nasza siła. 

Dziękujemy także Danielowi z naszej wspólnoty, który podzielił się świadectwem i pokazał, że Miłość Pana nie zna granic.

 


LOGO wieczor chwaly               
27 października 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził Grzegorz Kasjaniuk ,
dziennikarz Radia Olsztyn, autor książki pt.:
GIETRZWAŁD 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy.

Temat: Przez Maryję do Jezusa

IMG 8192

     

IMG 8091

Maryja, która zawsze wskazuje nam na Jezusa, 27 października była szczególnie obecna pośród nas. 
Październik to miesiąc poświęcony Pannie Najświętszej, więc to oczywiste, że Wieczór Chwały również był Maryjny. 
Zaczęliśmy już o 18:00 modlitwą różańcową. Następnie najważniejsza godzina dnia – Eucharystia, która wprowadziła nas jeszcze bardziej do przeżywania tego wieczoru z Niepokalaną. Ewangelia przypomniała nam Testament Jezusa konającego na krzyżu, a ksiądz proboszcz w czasie kazania przytoczył kilka przykładów o sile modlitwy różańcowej i wskazał, że z Maryją powinna łączyć nas więź, ponieważ Jezus dał nam Ją za Matkę. 
O tym, jak nasza Niebieska Mamusia działa w życiu ludzi, którzy Jej się oddadzą, mówił również Grzegorz Kasjaniuk zaproszony, aby wygłosić konferencję i wówczas powiedział swoje świadectwo. Po oddaniu się Różańcowej Pani, jego życie z cichego smutku zagłuszanego muzyką, zmieniło się w życie w Bożej łasce i radości. Teraz sam mówi z odwagą, że to nikt inny jak Maryja prowadzi nas do Boga, a Bóg do Maryi. 
Adorację prowadziła nasza wspólnota. Jezus przechodził pośród ludzi w całym kościele, błogosławił, napełniał radością. 
Niech Pan będzie uwielbiony w tych wszystkich dziełach, które dokonały się tego wieczoru w sercach wszystkich ludzi modlących się z nami!

 

 


LOGO wieczor chwaly               
22 września 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził Krzysztof Sowiński wraz z przyjaciółmi
ze Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic

Temat: Pójdźmy za Jezusem

IMG 5326

     

IMG 5342

Kolejny Wieczór Chwały przypomniał nam, jak ważna jest osobowa relacja z Jezusem jako osobistym Panem i Zbawicielem. Bycie wierzącym, bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wypełnianiu nakazów i zakazów, znajomości katechizmowych formuł. To oczywiście jest ważne, lecz na pierwszym i jedynym miejscu jest Jezus, Jego autentyczna obecność i osobista relacja z Nim.

Dziękujemy Wspólnocie Głos Pana za wspólne uwielbienie Jezusa prawdziwie obecnego.

Andrzej

 

Początek strony