Jesteś tutaj: StartWieczór Chwały
LOGO wieczor chwaly            
22 czerwca 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie
IMG 9238
      
IMG 9246 

Ostatni przed wakacjami Wieczór Chwały minął pod znakiem wspólnoty. Kilkanaście osób wstąpiło oficjalnie i uroczyście do Szkoły Nowej Ewangelizacji EMAUS. Dzielą się swoimi refleksjami:

To był jeden z niezwykłych dni w moim życiu. Słuchając konferencji poświęconej Wspólnocie oraz wygłoszonych świadectw, jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, jak ważna rolę odgrywa w moim życiu Wspólnota SNE EMAUS. Mogę tam czuć się sobą, przebywać z ludźmi, którzy tak jak ja chcą uwielbiać Pana. Wypowiadając słowa aktu wstąpienia do wspólnoty poczułam, jak jeszcze bardziej zbliżam się do Jezusa, że jest On tak blisko mnie, a ja jestem jednym z Jego apostołów, którego posyła, aby głosić jego nieskończone miłosierdzie.
Jezu, dziękuję Ci, że postawiłeś na mojej drodze ludzi ze wspólnoty, że mogę być jej członkiem i każdego dnia poznawać i głosić Słowo Boże...
K.M.
 
Wieczór Chwały, który był 22 czerwca, na długo zapamiętam. To był czas Pana Boga, to On rozdawał wiele łask dla nas. Chwała Boga aż tętniła, po raz pierwszy poczułam tak wielką miłość. Jezus nauczał nas, że mamy brać przykład ze Świętej Rodziny i trwać w Jego nauce, jak apostołowie. Chwała Panu.
Iwona

 

LOGO wieczor chwaly            
25 maja 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Przyjdź Duchu Święty 
IMG 6411
      
IMG 6340 
Tematem przewodnim kolejnego Wieczoru Chwały był Duch Święty. Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest Ożywicielem naszego życia duchowego. Jest On jak wiatr. Obdarza nas kiedy chce i w sposób jaki pragnie. Napełnia nas również miłością, radością, pokojem, opanowaniem, życzliwością.
Również dzięki Duchowi Świętemu możemy stanąć w prawdzie o nas samych.
To właśnie doświadczenie prawdy o swojej słabości sprawiło, że podczas tej piątkowej adoracji wylałam wiele łez. Tak bardzo często myślę, że Bóg nie ma dla mnie czasu, zapomina o mnie, a jest to ogromny błąd. To często ja nie dostrzegam małych rzeczy, które dane mi są od Niego na co dzień. Podczas modlitwy wstawienniczej poczułam się, jakby sam Jezus mnie przytulił. Dzięki temu na nowo poznałam, jak wielka jest Jego miłość do mnie i jak cenna jestem w Jego oczach.

Chwała Panu w tym czasie i dzięki za ludzi, którzy byli z nami!
 

LOGO wieczor chwaly            
27 kwietnia 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Oto stoję u drzwi i kołaczę  ...
IMG 4119
   
Podczas tego wieczoru Jezus zapukał do drzwi naszych serc. Zaprosiliśmy Go do swojego życia. Od teraz to Jezus będzie panował w naszej codzienności i oddali wszelkie niepokoje. Z Jezusem zdecydowanie łatwiej jest iść przez życie.
Chwała Panu!

 


LOGO wieczor chwaly            
23 marca 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. (Łk 23, 43)
IMG 2009
   
"Zbawienie przyszło przez krzyż"
Wieczór Chwały, piątkowe późne popołudnie, godzina 19:15, po Mszy Świętej; niewiele osób opuszcza Dolny Kościół na Wyszyńskiego w Olsztynie, niewiele też jest wolnych miejsc do siedzenia, można wyjść, powyżej trwa Droga Krzyżowa, jednak zostają – zostają ci, którzy kochają Jezusa, którzy pragną być jak najbliżej Niego, rozpamiętywać Jego mękę i wielbić Go.
Początkowa cisza i skupienie, przerywana oddechami zmęczonych pogonią za codziennoscią ludzi, przechodzą w łagodny ton głosu dziewczyny dzielącej się refleksjami na temat drogi prowadzącej do zbawienia duszy. Osobiste wyznania uwiarygadniają przekaz informacji popartych słowami z Pisma. Agnieszka, bo takie jest imię dziewczyny- to jedna z osób ze Wspólnoty SNE, działającej przy tej parafii; osób, które chcą świadczyć o miłości do Boga i o działaniu Boga w naszym życiu.
 
Łzy skruchy i radość wyniesienia
Modlitwa spontaniczna wspólnoty poprzedza adorację krzyża. Każdy zanurzony w sobie. Różne myśli krążą po głowie. Bliskość Jezusa sprawia, że topią się nasze żale, rozpływają zgorzknienia, a przeciwności – stają się łatwymi do pokonania.
Bywa, że jest to dla nas terapia wstrząsowa. Na ile pozwolimy Bogu, by w nas zamieszkał; ile Mu oddamy z siebie; ile powierzymy lęków, zranień, złości i pychy, która jest w nas? W oczach pojawiają się łzy..., na które nie pozwalamy sobie w miejscach publicznych! Łzy oczyszczenia..., bo w NIM wszystko możemy! Pełne zespolenie, ale tylko za naszym przyzwoleniem. Bóg nie działa na siłę, nie chce nas ubezwłasnowolnić! To my sami decydujemy, czy chcemy iść za Nim, czy przed Nim, czy zupełnie bez Niego!
Pamiętajmy jednak, że On "(...) wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani(...) napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym” (Ef 1, 3-4).
Dał nam więc wszystko, co jest potrzebne do życia.Korzystajmy z tych łask, bo On jest samą Dobrocią i Miłością. Każdy Jego czyn o tym świadczy, a przede wszystkim fakt oddania życia za każdego człowieka.
 
Czy byłbyś zdolny oddać życie, choćby za jedną osobę!
A On oddał życie za wszystkich, oddał życie za Ciebie i za Mnie.
 
Ja jestem Mu wdzięczna, a TY...?
 
Kolejne spotkanie na Wieczorze Chwały już za miesiąc.
Jeśli chcesz być bliżej Boga i coś mu powiedzieć, przyjdź do nas.
Zapraszamy.
                                                                                             Maria - ta, która wylała niejedną łzę...
 

LOGO wieczor chwaly             
23 lutego 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
  Temat:
Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5,20b)
IMG 1538
   
Miłość zakrywa wiele grzechów...
Zaufaliśmy Panu i stawiliśmy się na wezwanie, kolejny raz, by uwielbiać słowem, pieśnią, gestem naszego Ojca – Boga w Niebiosach.

Wieczory Chwały stwarzają możliwość wspólnego obcowania z bliźnimi, w obecności Trójcy, powierzania swoich spraw Najwyższemu, często po ludzku nie do rozwiązania; tak po prostu bycia z Nim jak... z najlepszym Przyjacielem.

Tematem przewodnim wczorajszego piątkowego spotkania był grzech oraz jego konsekwencje. Krótka pantomima i konferencja z prezentacją przybliżyły wiernym fakt, iż wszyscy jesteśmy uwikłani w mniejsze i większe grzechy, wszyscy wpadamy, często początkowo nieświadomie, w sidła szatana. Jak jednak z nich się wyrwać...?
Odpowiedzią jest walka, na wszelkie sposoby, z własnymi słabościami, walka czynem, walka dobrą myślą, walka modlitwą ze złem tego świata. Modlitwa – tarczą przeciw złu! Kiedy oddamy się i zawierzymy bezgranicznie Bogu, nic nie jest straszne! To Jezus zwycięża – w sakramencie pokuty. Sami jesteśmy słabi.
 
Tak też było i jest w moim życiu. Stale podnoszę się i upadam. A On mi daje szansę. Słowo Pana przez wiele lat było obok, słyszałam je, ale czyniłam swoje, tak po prostu po ludzku, to – co wygodne i przyjemnie. I ciągłe trwanie w grzechu. Słowo docierało do mnie, ale nie było we mnie, nie żyłam nim... Aż zapragnęłam czegoś więcej, niż tylko niedzielne Msze św., czterdzieści minut w ławce kościelnej raz w tygodniu! I Pan odpowiedział na moje wezwanie, bo przecież (...)każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje(...). Pan stwarza więc teraz sytuacje, stawia ludzi na mojej drodze życia..., z każdym krokiem jestem coraz bliżej Niego. Odrzucam chłodny intelektualizm, zimny racjonalizm, jestem tylko dla Niego, On jest we mnie, a ja w Nim. Jak dziecko... Czuję Jego Ojcowską miłość...
Napisane jest w Piśmie: Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu (...)
Tą wszechogarniajacą miłością chciałabym sie dzielić ze wszystkimi, którzy tego potrzebują. Przychodźcie więc utrudzeni, strapieni, wątpiący, a miłość Boga otuli Was i ukoi Wasz ból.

Spotkania wspólnoty SNE Emaus w każdy piątek o 18:30 w rzymsko-katolickiej parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Przyjdź, nie zawiedziesz się!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, ktorzy posługiwali podczas wczorajszego Wieczoru Chwały.
Zapraszamy już 23 marca o godzinie 18:30 na kolejny Wieczór Chwały.
Maria – otulona miłością Boga

LOGO wieczor chwaly             
19 stycznia 2018
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: Droga do MIŁOŚCI

IMG 1037

   

IMG 0944

Za nami pierwszy w tym roku Wieczór Chwały podczas, którego po raz kolejny mogliśmy doświadczać, jak Pan Jezus obdarza nas swoją miłością. To czas, w którym mogliśmy zastanowić się, czym jest prawdziwa miłość, czy potrafimy ją zdefiniować, jak ona wygląda w naszym życiu, czy potrafimy żyć bez miłości i o nią walczyć? Czy inni patrząc na nas mogą dostrzec, że miłość rządzi w naszym  życiu.
To był wspólnej modlitwy, śpiewu, bliskości innych ludzi, gdzie Duch Boży rozpalał w nas ogień, pomógł doznać jeszcze głębiej Bożej miłości, miłości bezgranicznej, prawdziwej, bezcennej, miłości, która przynosi pokój serc i przenika każdego. "Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego, Jego krew największy dar dla każdego".
Zachęcam Cię Bracie i Siostro abyśmy każdego dnia, w każdej chwili swojego życia okazywali miłość do Boga i bliźnich, niech ona stanie się najważniejsza, niech ona odzwierciedla się w naszych czynach, słowach, gestach, w pomocy innym, słabościach czy cierpieniu.
Katarzyna
 

LOGO wieczor chwaly              
29 grudnia 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: MOC w słabości

IMG 9390

   

IMG 9325

Pomimo iż jest to czas poświąteczny, wiele osób zebrało się w Kościele, aby wielbić Boga, który jest Bogiem pokornym i uniża się przed człowiekiem. Bóg działa w ukryciu, ale daje poznać się w Swojej mocy, znakach i ludziach, których stawia na naszej drodze, a to, czy to wszystko, co pochodzi od Boga, będzie dla nas widzialne i odczuwalne zależy już tylko od nas. Dla mnie i dla Ciebie wysyła On sygnały i daje moc, ale żeby je zobaczyć,  musimy nauczyć się patrzeć i zauważać to, czego nie widać oczami.

Na początku, przed homilią, aby móc odnaleźć Boga w drugim człowieku i odpowiedzieć na słowa Jezusa „Kto miłuje swego brata,  ten trwa w światłości  i nie może się potknąć" (1 J 2,10) przywitaliśmy się z osobami, które były blisko nas, a ten prosty gest, uścisk dłoni, przypomniał nam jak piękna i potężna jest miłość do drugiej osoby, bo to właśnie po miłości możemy poznać, że Jezus narodził się w naszych sercach.

W czasie tego Wieczoru Chwały Duch Święty dotykał naszych serc, to dzięki jego mocy mogliśmy cieszyć się obecnością Jezusa, doświadczać Jego mocy. Pan Bóg ma upodobanie dla wszystkich, którzy są świadomi swojej słabości. Towarzyszy nam ona całe życie, jest związana z ludzką naturą.
Przyszłość może budzić w człowieku mieszane uczucia, jest przestrzenią nadziei, wielu oczekiwań, ale może też budzić lęk i niepewność. Tylko Bóg zna przyszłość i może ludziom coś z niej objawić. Jezus ukazuje również nam znaki, wskazówki i natchnienia, abyśmy mogli przygotować się na przyjęcie przyszłości z ufnością.
Bóg wymaga od nas duchowej wrażliwości, a kto jest otwarty i oddaje się Duchowi Bożemu, ten zrozumie, co Bóg do niego mówi, ponieważ  Bóg mówi językiem miłości, ale czy potrafimy odgadnąć, co Bóg mówi do nas?
Prośmy Pana o ufność i duchową siłę wobec niepewnego jutra, rozmawiajmy z Nim  o swojej przyszłości, lękach i słabościach. Zachęcam Cię Bracie i Siostro, abyśmy zapraszali Jezusa do swojego życia, codzienności, słabości i niemocy. Dziękujmy Panu i uwielbiajmy Go za Jego obecność, dobroć i moc "Tchnij moc, tchnij miłość, i przenikaj życie me".
Wierzę, że do każdego, kto chciał, kto miał otwarte serce, Bóg przyszedł i jak dobry lekarz zabrał to, co niszczy, a wlał w serca pokój, miłość, radość i moc do świadczenia o Nim i Jego potędze. Dziękujemy każdemu, kto modlił się z nami, a szczególnie ks. Tadeuszowi Marcinkowskiemu za przybycie do naszej parafii.
Poprzez cud Betlejemskiej nocy, choć na chwilę zanurzmy się jeszcze raz w słowach piosenki, która w tak pięknych słowach ukazuje nam moc Jezusa Chrystusa:
"Maleńki Kochany Najmniejszy,
z Betlejem z ołtarzy z opłatka,
Maleńki a przecież największy,
odwieczny najbardziej współczesny"...
Chwała Panu! 
Katarzyna

LOGO wieczor chwaly              
24 listopada 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

  Temat: Pozwól się Bogu kochać

IMG 0271

     

IMG 0257

Czy na pewno wszystko jest płatne? Czy nawet na uśmiech, życzliwe słowo musimy zasłużyć? My - jako Wspólnota Kościoła, zgromadziliśmy się dzięki łasce Pana w Domu Modlitwy, gdzie Pan, całkowicie za nic, chce nas obdarzać Swoją Łaska. 

Gonimy za przygodami, zabawami, szczęściem, ale to życie z Bogiem i otwarcie się na Jego miłość jest prawdziwą jazdą bez trzymanki! Życie blisko Ojca jest cudowną przygodą, w której na pewno nie zabraknie chwil radosnych. 

A skoro Bóg jest naszym Tatą, a zarazem Królem, to my jesteśmy dziećmi Króla i jeszcze nie okazało się kim będziemy! Nie warto więc wstydzić się i uniżać biorąc z stołu Pana tylko resztki, lub nic, mówiąc, że jesteśmy niegodni. Przyjmijmy wszystko, co On chce nam dać, dziękujemy i wielbijmy Go w dziełach, które dokonał, które się dokonują i które jeszcze mają się dokonać. 

Radujmy się w Panu, czerpmy z Jego Miłości. On Sam jest Miłością, który tak bardzo nas ukochał, że oddał za nas życie. To Jego Miłością, aż do krzyża, jesteśmy zbawieni. Sami nic nie możemy uczynić, w Bogu nasza siła. 

Dziękujemy także Danielowi z naszej wspólnoty, który podzielił się świadectwem i pokazał, że Miłość Pana nie zna granic.

 


LOGO wieczor chwaly               
27 października 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził Grzegorz Kasjaniuk ,
dziennikarz Radia Olsztyn, autor książki pt.:
GIETRZWAŁD 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy.

Temat: Przez Maryję do Jezusa

IMG 8192

     

IMG 8091

Maryja, która zawsze wskazuje nam na Jezusa, 27 października była szczególnie obecna pośród nas. 
Październik to miesiąc poświęcony Pannie Najświętszej, więc to oczywiste, że Wieczór Chwały również był Maryjny. 
Zaczęliśmy już o 18:00 modlitwą różańcową. Następnie najważniejsza godzina dnia – Eucharystia, która wprowadziła nas jeszcze bardziej do przeżywania tego wieczoru z Niepokalaną. Ewangelia przypomniała nam Testament Jezusa konającego na krzyżu, a ksiądz proboszcz w czasie kazania przytoczył kilka przykładów o sile modlitwy różańcowej i wskazał, że z Maryją powinna łączyć nas więź, ponieważ Jezus dał nam Ją za Matkę. 
O tym, jak nasza Niebieska Mamusia działa w życiu ludzi, którzy Jej się oddadzą, mówił również Grzegorz Kasjaniuk zaproszony, aby wygłosić konferencję i wówczas powiedział swoje świadectwo. Po oddaniu się Różańcowej Pani, jego życie z cichego smutku zagłuszanego muzyką, zmieniło się w życie w Bożej łasce i radości. Teraz sam mówi z odwagą, że to nikt inny jak Maryja prowadzi nas do Boga, a Bóg do Maryi. 
Adorację prowadziła nasza wspólnota. Jezus przechodził pośród ludzi w całym kościele, błogosławił, napełniał radością. 
Niech Pan będzie uwielbiony w tych wszystkich dziełach, które dokonały się tego wieczoru w sercach wszystkich ludzi modlących się z nami!

 

 


LOGO wieczor chwaly               
22 września 2017
w Parafii
Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził Krzysztof Sowiński wraz z przyjaciółmi
ze Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic

Temat: Pójdźmy za Jezusem

IMG 5326

     

IMG 5342

Kolejny Wieczór Chwały przypomniał nam, jak ważna jest osobowa relacja z Jezusem jako osobistym Panem i Zbawicielem. Bycie wierzącym, bycie chrześcijaninem nie polega jedynie na wypełnianiu nakazów i zakazów, znajomości katechizmowych formuł. To oczywiście jest ważne, lecz na pierwszym i jedynym miejscu jest Jezus, Jego autentyczna obecność i osobista relacja z Nim.

Dziękujemy Wspólnocie Głos Pana za wspólne uwielbienie Jezusa prawdziwie obecnego.

Andrzej

 


LOGO wieczor chwaly  
22 czerwca 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził: Krzysztof Sowiński wraz z przyjaciółmi
ze Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic
 
Temat: Uwielbienie Boga drogą do wolności
 
IMG 0121       IMG 0086
Wolność – słysząc to słowo zapewne wielu z nas wyobraża sobie odpoczynek na Hawajach, wachlowanie się liśćmi palmy i popijanie napojów. Jednak na Wieczorze Chwały 23.06.2017, który prowadził Krzysztof Sowiński wraz z przyjaciółmi ze Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic, pojęcie to całkowicie zmieniło się w głowach. Dzięki ciekawej konferencji, mogliśmy uświadomić sobie, jak bardzo zniewala nas świat i to, że pomimo częstych naszych myśli – „jestem wolny" – jest kompletnie inaczej. Czym jest zatem wolność? Wolność to zdjęcie z siebie kajdanów myślenia: "co powiedzą inni" i łączenie się we wspólnocie Kościoła w modlitwie uwielbienia. To właśnie wielbienie Pana, tak jak potrafimy i chcemy, jest kluczem do wolności.

Zniewala nas również używanie języka do wyśmiewania innych, krytykowania. Język dał nam Pan Bóg, by Go uwielbiać i chwalić. Czas zacząć akceptować to, co robią inni, nawet jeśli wydaje nam się to dziwne, bo jeśli robią to na chwałę Stwórcy, to właśnie to prowadzi ich do prawdziwej wolności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę, a przede wszystkim Wspólnocie ze Skierniewic i zespołowi z parafii św. Józefa za przybycie do naszej parafii.

Basia


LOGO wieczor chwaly  
26 maja 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

Prowadziła ekipa ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej:

 dr Iwona Zielonka - dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji
Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz dyrektor SNE w Płocku
ks Rafał Winnicki
 
Temat: Betesda. Uzdrowienie w domu Miłosierdzia

   Wydarzenie zostało zarejestrowane - OGLĄDAJ TU  

IMG 7698       IMG 7621
 
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie i błogosławcie Pana, bo jest dobry.
 
Podczas Wieczoru Chwały 26 maja przenieśliśmy się nad sadzawkę Betesda, miejsce wielkiej miłości Boga. Leżący tam sparaliżowany człowiek w dniu szabatu oczekiwał cudu, marzył o uzdrowieniu, wiedząc jednak, że jego szanse są marne. Chorował 38 lat, więc na pewno wiele razy widział jak inni chorzy swoją siłą, sprytem i podstępem uzyskują zdrowie. Podczas szabatu zdarzył się jednak cud. Człowiek ten spotkał Jezusa, który go spytał, czy chce być zdrowy. Ten zaś w wolności odpowiedział: Panie, nie ma człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Jezus zaś powiedział mu: Wstań, weź swoje łoże i idź.
Jak można mieć wątpliwości co do niezmierzonej miłości Jezusa czytając kolejny, tak piękny obraz uzdrowienia? Być może niektórzy po konferencji mieli jeszcze niepewność, czy Jezus rzeczywiście jest tak potężny, miłosierny i dobry. Myślę, że podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wszystkie niepewności odeszły. Bóg przechodząc po kościele dotykał każdego osobno, a Jego łaska płynęła strumieniami. 
Jezus daje nam nadzieję na nowy start i w piątkowej Ewangelii skierował również do nas te słowa. Nic nie odbywa się jednak bez cierpienia, ale to w krzyżu jest nasze zbawienie, nasze odkupienie i nasza wolność.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom – Iwonie Zielonce i ks. Rafałowi ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej za odwiedzenie naszej Parafii i poprowadzenie Wieczoru Chwały.

Basia


LOGO wieczor chwaly  
7 kwietnia 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Prowadził: ks. Michał Olszewski
Temat:
"Miłosierdzie Słowa"
IMG 1966       IMG 2092b
Przygotowania duchowe do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka zakończył Wieczór Chwały, któremu przewodził ksiądz Michał Olszewski- zakonnik sercanin, były egzorcysta, ewangelizator, autor wielu książek i dyrektor grupy Profeto. 
W piątek, 7 kwietnia zebrało się wiele osób, aby razem jako wspólnota uwielbić Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 
Wygłoszona konferencja dotyczyła Miłosierdzia Słowa. Niesie ono dla nas przebaczenie i pokój. Mogliśmy uświadomić sobie, dlaczego czasem tak ciężko przyjąć nam Boże Miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Dzieje się tak, gdy brak nam przebaczenia samemu sobie. 
Nie zapominajmy więc o nas samych, pomagajmy też innym ludziom, dobrym słowem, uśmiechem, wsparciem w trudnych chwilach, bądźmy na wzór Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachowujmy się jak jego uczniowie, a nie zdrajcy. Bóg otula nas zawsze płaszczem swojej Miłości i wielkiego Miłosierdzia. Wie, co dla nas w danej chwili jest najlepsze. 
Chwała Panu! 

Basia


LOGO wieczor chwaly  
W poniedziałek
20 marca 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Poprowadził: zespół ewangelizacyjny "Wyrwani z niewoli"
Temat: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1)
Wydarzenie zostało zarejestrowane
IMG 1459       IMG 1507a
Niesamowity wieczór, w niesamowity dzień, z niesamowitymi gośćmi – tak w skrócie można opisać ten Wieczór Chwały.
Pomimo poniedziałku, wiele osób zebrało się w kościele. Rozpoczęliśmy Eucharystią, potem wysłuchaliśmy poruszających świadectw i konferencji liderów zespołu "Wyrwani z niewoli"- Piotra Zalewskiego i Jacka "Heres" Zajkowskiego. Poznali się na rekolekcjach w 2010 roku. Połączył ich Chrystus. Odnaleźli siebie w podobnych historiach życia, w problemach, które stawiało przed nimi życie. Sami opowiadali, że w sercu mieli pełno nienawiści, ale jednak przebaczyli, przebaczyli w święte Imię Jezusa Chrystusa. Podczas adoracji Piotrek i Jacek poprowadzili wszystkich do tego aktu przebaczenia. Nienawiść niesie złe owoce, przytłacza, oddala od Boga, dlatego tak ważne jest przebaczenie tym, którzy nas zranili, i modlitwa za nich. Przebaczenie jest drogą do wewnętrznej wolności. Nawet jeśli nie potrafimy tego od razu, wprost, to właśnie poprzez akt woli i oddanie tego Jezusowi, naszemu Panu, który leczy rany swoją Krwią.
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. (Kor 6, 12)
Chwała Panu!

Basia

 

Jacek "HERES" Zajkowski
Raper, Profilaktyk, członek grupy Wyrwani Z Niewoli, współautor programu "Ku wolności..."
Piotr Zalewski
Autor książki, student psychologii, profilaktyk, członek grupy Wyrwani z Niewoli, współautor programu "Ku wolności...".

Jeżdżą od kilku lat po całej Polsce ewangelizując i dając świadectwo swojego życia. Opracowali autorski program profilaktyczny, grają koncerty, dzielą się niezwykłymi historiami, których doświadczyli. Co roku trafiają do tysięcy ludzi. (żródło: facebook)


LOGO wieczor chwaly  
24 lutego 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

Oto Ja posyłam Anioła przed Tobą ...

IMG 0673       IMG 0700

Za nami Anielski Wieczór Chwały, który poprowadziły siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez s. Lucynę, której temat brzmiał Bądź uwielbiony, Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. Mieliśmy okazję zgłębić tak mało powszechnie znaną prawdę o Aniołach.

Wraz z Aniołami uwielbialiśmy Pana Boga, bo nie ma lepszych nauczycieli modlitwy uwielbienia niż Aniołowie. Pan dał nam Anioły jako pomoc dla słabych i uciśnionych by były radosnym zwiastunem zbawienia. Każdy z nas ma swego opiekuna duchowego, który opiekuje się nami i błogosławi nam. Dzięki Aniołowi Stróżowi nasza codzienność może być pełna chwały jeśli nauczymy się go słuchać i być posłusznym jego słowom.

Bądź uwielbiony, Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Ela

 


LOGO wieczor chwaly

 

20 stycznia 2017
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Po raz kolejny, 20 stycznia, spotkaliśmy się, aby uwielbiać naszego jedynego Pana i Zbawiciela, aby oddać Mu chwałę, ale również swoje problemy, troski, zmartwienia. Wierze, że do każdego, kto chciał, kto miał otwarte serce, Bóg przyszedł i jak dobry lekarz zabrał to, co niszczy, a wlał w serca pokój, miłość, radość i moc do świadczenia o Nim i Jego potędze. Dziękujemy każdemu, kto modlił się z nami, a szczególnie księdzu Mariuszowi.
Basia
IMG 9620       IMG 9644

Wieczór Chwały prowadził ks. Mariusz Ołdak, wikariusz parafii w Kluczborku, opierając się na fragmencie z Ewangelii św. Marka: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju (Mk 5,34).

 


LOGO wieczor chwaly

 

16 grudnia 2016
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

Świadectwo jest w nas

 
Za nami kolejny Wieczór Chwały, który poprowadził Ks. Zbigniew Wądrzyk - dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Wysłuchaliśmy homilii i konferencji na temat mocy świadectwa, które jest w nas.
IMG 8386          IMG 8444
W Ewangelii św. Jana czytamy słowa, które Jezus powiedział do Żydów:
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. (J 5, 33-36)
 
Człowiek może dzielić się świadectwem, a może to robić na kilka sposobów. Świadectwo zawsze jest odpowiedzią, najgłębszym pragnieniem miłości Bożej. Zaświadczyć, że Bóg jest miłością możemy tak, jak Jan Chrzciciel, umniejszając się tak, by Jezus wzrastał. Bóg Ojciec wywyższył Pana Jezusa ponad wszystko. Dziś potrzeba świadectw takiej miłości.
Podczas adoracji oddawaliśmy chwałę Mistrzowi miłości - Jezusowi. Wzywaliśmy Cię, Panie Jezu, bo nie ma nikogo równego Tobie, aby przynieść światło prawdy. W Tobie Jezu jest zbawienie. Staliśmy przed Tobą, by zachwycić się Twoją dobrocią. Przychodziłeś Panie ze słowem uzdrowienia, bo Ty Panie Jezu jesteś skałą naszego zbawienia, jesteś fundamentem. Dziękowaliśmy, że zaprosiłeś nas przed Twoje oblicze i dotykałeś nas swoją miłością i miłosierdziem. Prosiliśmy, abyś w nas działał Królu życia, utulił i uzdrowił nas, Panie Jezu. Dziękowaliśmy Ci za Twoją czułą delikatną miłość, pokój i radość. Śpiewaliśmy pieśń Chwały, bo Ty, Panie, jesteś czystą Miłością, która szuka naszego wywyższenia, byśmy mieli życie w obfitości. Oddawaliśmy Tobie chwałę, Panie Jezu, bo Ty dajesz siłę, byśmy świadczyli o Tobie i sprawiasz, że nasze serca będą mówiły o Twojej miłości.
 
Panie, wielbimy Cię, bo Ty Jesteś Emmanuelem – Bogiem z nami.
Chwała Tobie, Panie!

Ela


LOGO wieczor chwaly  

18 listopada  
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Odnowić się w Chrystusie
IMG 6259   IMG 6450
Odnowić się w Chrystusie to zadanie i szansa dla każdego. Pamiętajmy, że Jezus pierwszy wychodzi nam naprzeciw, ale my mamy zatrzymać się w Jego obecności. Tylko w ten sposób możemy żyć pełnią życia. Doświadczenie Bożej obecności i miłości jest podstawą, a mieliśmy taką szansę podczas Wieczoru Chwały. Duch Święty działał w naszych sercach.
We wszystkich dotknięciach Bożej miłości i uzdrowieniach – Chwała Panu!

Wieczór Chwały prowadził - o. Teodor Knapczyk OFM

 


LOGO wieczor chwaly  
W piątek 28 października
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie

Temat: Moc modlitwy

IMG 5085         IMG 5071
Ufność w Boże Miłosierdzie i moc modlitwy czyni cuda. Nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu potrafi przemieniać ludzkie serca i wznosić (dosłownie) domy poświęcone Bogu.
Dziękuję Ci Jezu za Twoją bezgraniczną hojność. Jezu ufam Tobie! Drogowskazem niech będzie fragment listu św. Pawła do Efezjan:
 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!   Ef 4,13-18 .
 
Wieczór Chwały prowadził ks. Radosław Siwiński  - dr. filozofii, egzorcysta, odpowiedzialny za dzieło Nowej Ewangelizacji w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, prowadzący wraz z grupą ewangelizatorów Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.
 
 

LOGO wieczor chwaly  
W piątek 23 września
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
Wieczór Chwały
W piątek 23.09.2016r. odbył się pierwszy po wakacjach Wieczór Chawały.

Temat: Miłosierdzie to imię Boga

IMG 3254   IMG 3367
Wieczór Chwały prowadził ks. Arkadiusz Dardziński ze wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca z Ełku,
związaną z Pallotyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji.
LOGO wieczor chwaly  
W piątek 24 czerwca
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
odbył się Wieczór Chwały
 Temat:W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża
w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5,18)
IMG 9378   IMG 9418

Dziękujcie Bogu za wszystko i zawsze... To słowo prowadziło nas w czasie czerwcowego Wieczoru Chwały. Cały wieczór płynęła modlitwa pełna wdzięczności. Nasze serca przepełnione wdzięcznością otwierały się na łaski i napełniały Pokojem i Miłością Bożą.

„Jak dobrze jest dziękować Ci Panie 
I śpiewać Psalm Twojemu imieniu
I opowiadać rano twoje miłosierdzie 
A w nocy wierność Twoją, przy dziesięciostrunnej
harfie i lutni i dźwięcznej cytrze” 
 
Wieczór Chwały poprowadził  ks. Tadeusz Marcinkowski  

 


LOGO wieczor chwaly  

Parafia

Chrystusa Odkupiciela Człowieka

w Olsztynie
Majowy Wieczór Chwały odbył się wyjątkowo w niedzielę.  
IMG 4276

  

IMG 4240
Wieczór prowadził  ks. Michał Olszewski

 


 

LOGO wieczor chwaly  
W piątek 22 kwietnia
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
odbył się kolejny 
Wieczór Chwały

 Temat: Tyś moim dzieckiem, Ja cię dziś zrodziłem. (por. Ps 2, 7)

Wieczór Chwały prowadził ks. Tadeusz Marcinkowski
IMG 4871        IMG 4936
IMG 4895        IMG 4838
Podczas tego Wieczoru poczuliśmy się jak dzieci zrodzone na nowo. Odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne i ponownie przyjęliśmy Chrystusa do naszego życia zapalając świecę od Paschału.
Uświadomiliśmy sobie, jak wielką łaską jest chrzest: dla nas, Polaków – chrzest Polski i dla każdego z nas sakrament chrztu świętego. Czuliśmy wdzięczność Bogu i wielbiliśmy Go, a On błogosławił, umacniał, wlewał pokój w nasze serca i rzucał światło na to, co trudne w życiu.

LOGO wieczor chwaly  
W niedzielę, 6 marca 2016
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
odbył się kolejny Wieczór Chwały

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie. (Ps 100,1)

IMG 2322      IMG 2340

Również nasza ziemia olsztyńska, jak zachęcał nas nasz gość Witek Wilk, ustami uczestników marcowego Wieczoru Chwały, wykrzykiwała na cześć i chwałę Pana.

Stańcie przed Obliczem Pana z okrzykami radości. (Ps 100,2)

Radość nas przepełniała, gdyż doświadczyliśmy, że nasz Bóg jest WSZECHMOGĄCY i chętniej dokonuje dla nas cudów, jeśli tylko o nie prosimy. Bo On jest OJCEM MIŁOSIERNYM, który pragnie dawać obfite błogosławieństwo i uzdrowienie swym kochanym dzieciom.

Teraz tę radość i obfitość łaski Pana chcemy nieść do naszej codzienności, aby wszyscy zobaczyli i przekonali się jak dobry jest Pan.

Jola


 

LOGO wieczor chwaly  
W piątek, 22 stycznia 2016
w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka
w Olsztynie
odbył się
Wieczór Chwały

NIGDY już nie przestanę Cię wielbić!

IMG 0999
    
IMG 1088

Styczniowy Wieczór Chwały był prawdziwą ucztą modlitwy uwielbienia! Kolejny raz doświadczyliśmy prawdy, że Bóg przebywa w CHWALE swego ludu (Ps 22,3), że wszędzie tam, gdzie Jezus jest wielbiony, wychwalany, objawia się Królestwo Boże w całej pełni! Wielu z nas doświadczyło mocy i miłości Boga. Oto świadectwa uczestników wieczoru:

 

Na tym Wieczorze Chwały miało mnie nie być .... Ale Bóg tak bardzo zaskakiwał mnie w piątek, że zmieniłam plany, aby móc spędzić czas z Jezusem. Przyszłam na msze sama i jakoś od początku nie mogłam się odnaleźć. Brakowało mi wspólnoty. Czułam jakąś pustkę. Cały czas prosiłam Jezusa, aby zabrał to rozproszenie. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem pojawiło się we mnie ogromne pragnienie, aby podejść bliżej ołtarza i trwać tylko przy Panu. Zaczęłam się zastanawiać co z tym zrobić. Przecież nikt nie podchodzi tak blisko, więc nie będę się wygłupiać. I Bóg znowu mnie zaskoczył. To była wspaniała niespodzianka, kiedy nagle usłyszałam zaproszenie, aby wyjść z ławki i podejść bliżej. Bóg jest Wielki i po raz kolejny pokazał mi, że doskonale mnie zna i wie o mnie wszystko. A kiedy pozwolę mu działać mogę z Nim doświadczać wspaniałych rzeczy. To było niesamowite ... Jezus w centrum otoczony przez wiele osób przepełnionych radością, trwających w uwielbieniu i oddających Mu chwałę. Tego potrzebowałam. Dziękuję, za ten Wieczór Chwały. Jezus mi na nim ponownie przypomniał, że to ON jest moją jedyną drogą, prawdą i życiem!!! Chwała Panu!!!
  K.M

***

Dziś dziękuję Bogu za ten święty czas i proszę, żeby Jego miłość, moc, radość zawsze wypełniały moje serce i rozlewały się na wszystkich, do których Bóg mnie pośle. Chwała Panu! 
kl. Szymon

***

Podczas styczniowego Wieczoru Chwały doświadczyłam mocy i miłości Jezusa. Bóg pokazał mi, że dla Niego jestem Najpiękniejsza, wyjątkowa, że kocha mnie nie za to, co robię i kim jestem, ale dlatego, że jestem Jego córką, Jego ukochaną córką. Bóg napełnił moje serce radością i pokojem. Bóg w uwielbieniu nieustannie uwalnia i uzdrawia moje serce. Dziękuję Ci Jezu za ten czas. Chwała Panu.  

uczestniczka

***

Wyjazd na Wieczór Chwały do parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka był bardzo spontaniczny. Jeszcze na kilka godzin przed tym wydarzeniem nie podejrzewałem, że Pan przygotował dla mnie niespodziankę na dzisiejszy wieczór. Kiedy już się tam znaleźliśmy wypełniała mnie wielka radość, że znów mogę spotkać się z Tym, który jest Miłością mojego życia. Zostałem też poproszony o pomoc w prowadzeniu modlitwy uwielbienia. Jak nieprzewidziane jest działanie Boże. Dzień wcześniej dostałem słowo z Ewangelii Łukasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie”. Rzeczywiście Duch Święty mnie prowadził i uzdalniał do posługi. Kiedy ja jeszcze niczego nawet nie podejrzewałem, On już wiedział jak będzie wyglądał mój wieczór. Pięknie jest widzieć działanie Boże. Wszyscy w wielkiej radości uwielbialiśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To był błogosławiony czas. Dla mnie bardzo owocny. Kolejny raz pokazał mi, że On jak posyła, to i uzdalnia. Nigdy bym nie podejrzewał, że tak szybko spełnią się słowa z poprzedniego dnia. To nauczyło mnie jeszcze większej ufności w Niego. Nie ma nic piękniejszego, jak stanąć przed samym Bogiem i wyznać Mu miłość, doświadczając jednocześnie Jego niepojętej miłości. Ten wieczór z Chrystusem pozostawił we mnie piękne doświadczenie Jego bliskości. Chwała Panu!

Kl. Daniel

 

 

Początek strony