Jesteś tutaj: StartCzytelniaUncategorised


dobra i zla mowa

Życie i śmierć są w mocy języka” (Prz 18,20-21)

W życiu duchowym istnieje prawo siewu – „to co siejesz, to zbierać będziesz”. Otrzymujemy to, co wyznajemy swoimi ustami, ponieważ wypowiadane słowa mają moc sprawczą. Biblia mówi, że wszelka zła mowa (oskarżenie, narzekanie, szemranie, złorzeczenie, krytyka) ma negatywny wpływ na nasze życie. Kiedy używamy języka ku złemu, sprowadzamy śmierć i przekleństwo, a blokujemy życie i błogosławieństwo. Złe słowa wypowiadane również na swój temat, to droga do autodestrukcji, to „prorokowanie” nad sobą. W konsekwencji obciążają nas i mogą stanowić przeszkodę do życia w sposób wolny i pełny. Podobnie skutkuje zła mowa innych osób skierowana pod naszym adresem.

Od Ciebie zależy jak będziesz korzystać z języka, czy wybierzesz życie czy śmierć, afirmację czy negację. Jaki użytek chcesz zrobić z języka i jakie słowa wypowiadać? Jak przeciwstawiać się skutkom złej mowy innych? W jaki sposób korzystać z mocy i chwały Bożej, aby doświadczyć uzdrowienia?

Jeżeli zmęczyło Cię już to, że kręcisz się w kółko i nie możesz dojść do zamierzonego celu i czujesz obciążenie negatywnego myślenia i złej mowy, to ten warsztat jest dla Ciebie.

DLA KOGO?

Zapraszam kobiety i mężczyzn w każdym wieku, którzy chcą zmienić swój sposób myślenia i używania języka; chcą uwolnić się od skutków złorzeczeń, przekleństw i złej mowy wypowiadanej przeciwko sobie i innych osób pod naszym adresem.

POZNASZ / DOWIESZ SIĘ

 • co na temat języka i złej mowy mówi Biblia
 • co to znaczy, że słowa mają moc i w jaki sposób zmieniają się w przekleństwa
 • jakie są skutki ducha narzekania, szemrania i krytyki (przykład Izraelitów na pustyni oraz Miriam, siostry Mojżesza i Mikal, żony Dawida)
 • jakie złe komunikaty blokują w Tobie życie w pełni
 • dlaczego przechodzisz przez próby i doświadczenia
 • dlaczego te same problemy wciąż wracają do Ciebie
 • gdzie tkwi przyczyna Twoich problemów i jakie negatywne skutki przynosi Tobie narzekanie, szemranie, krytyka, osąd
 • jak usłyszeć Boży głos w problemach i jak je rozwiązać
 • w jaki sposób wypowiedzi kształtują rzeczywistość
 • jak obronić się przed złą mową innych osób
 • jak zmienić złe nawyki w mówieniu
 • czym jest dobre wyznanie i ogłaszanie zwycięstwa

CELE

 • rozpoznać różnicę pomiędzy FAKTEM a PRAWDĄ płynącą ze Słowa Bożego
 • odrzucić kłamstwa i fałszywe przekonania o sobie i swoim życiu
 • odnowić umysł i przyjąć nowy rodzaj myślenia
 • nauczyć się panowania nad swoim językiem i korzystać z mocy i chwały Bożej

PROWADZENIE

irena neumueller

IRENA NEUMUELER - teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański - coach. Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na Wydziale Teologicznym; szkolenie „Coaching i nowe możliwości”. Ma wieloletnie doświadczenie pracy edukacyjnej jako nauczyciel dyplomowany (1993 – 2012). W latach 1996 – 2006 współtworzyła Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Pełniła funkcje koordynatora kursów ewangelizacyjnych i ewangelizacji ulicznych Katolicy na ulicy. Zajmowałam się formacja młodych ewangelizatorów. Od czerwca 2005 r. jest pomysłodawczynią i autorką programu kobiecych spotkań pod nazwą Status Feminae, na których podejmowane są zagadnienia z psychologii, filozofii i duchowości kobiety. Od czerwca 2011 r. jest prezesem Fundacji „Status Feminae”. Towarzyszy kobietom w odkrywaniu piękna kobiecości, ucząc jak żyć w harmonii wewnętrznej ze sobą i innymi, w poczuciu wartości i godności, aby cieszyć się życiem w pełni. Prowadzi konferencje, rekolekcje, sesje tematyczne, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego. Od 2007 r. jest wykładowcą w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim oraz w Centrum Kształceni Ustawicznego w Sopocie (prowadzi zajęcia według autorskiego programu). Od listopada 2012 r. jest właścicielką firmy szkoleniowej InSpe INSPIRACJA I ROZWÓJ.

TERMIN: 16 lutego 2014 (niedziela)

GODZ:  12:00 – 18:00 (z przerwą na kawę)

MIEJSCE: Olsztyn, Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka, Oratorium im. Jana Pawła II

OPŁATA: 70 zł

Kontakt, informacja  i zapisy

www.sne.olsztyn.pl

 

Opinie o warsztacie

 • tym, że warsztat "Dobra, zła mowa" był dobry wiem od pewnej jego uczestniczki - mojej dobrej znajomej. Na warsztat wybrała się sama, o czym nawet nie wiedziałem. Jeszcze nigdy nie słyszałem z jej ust tyle pochlebnych opinii - sądzę, że rzeczywiście była zadowolona, podobała jej się i tematyka i Panią prowadzącą i atmosferą, w której mogła wreszcie zapomnieć o kontroli tego, "co inni o mnie pomyślą". Nie wdaję się w szczegóły, ale zapewniam, że pozytywna opinia tej pani dobitnie świadczy i o wartości tego warsztatu i o pozytywnych skutkach, jakie on przyniósł. Bardzo podobało się ujęcie biblijne...
 • Nie zdawałam sobie sprawy, jak mój sposób myślenia i mówienia rzutuje na moje nastawienie do siebie samej i innych ludzi, do rzeczywistości wokół mnie. Uświadomiłam sobie, jak wielki wpływ na moje myślenie o sobie mieli moi rodzice. Ich słowa stały się pieczęcią na mnie odciśniętą. Nie zawsze potwierdzającej moją „dobrą jakość”. Czasem było to znamię przekleństwa… Nie mam zamiaru pielęgnować w sobie tamtego myślenia. Teraz to ja chcę decydować o tym, co i jak myślę i mówię o sobie i innych. Biblia tu jest świetnym przewodnikiem. Jej zamierzam słuchać. Słów wsparcia i miłości.
 • Zrównoważony wykład z częścią warsztatową, dobra atmosfera, cenne cytaty z Pisma św. i przykłady bohaterów biblijnych oraz pokazanie ich życie jako matrycy naszych zmagań z codziennością. Dobra robota!
 • Wszystkie treści były dla mnie bardzo wartościowe. Czerpałam z każdego słowa, zdania, gestu, jednak najbardziej dotknęło  mnie zagadnienie dotyczące przekleństwa przez matkę i jego destrukcyjny wpływ na życie oraz jak przeciwstawiać się duchom, np. biedy.
 • Bardzo ważna była dla mnie spójność pomiędzy mocą Słowa, a siłą przekonania w jego przekazywaniu, widać, że mówione słowo jest ŻYCIEM: jest Pani przekonująca, gdyż Pani tym żyje.
 • Najbardziej wartościowe było dla mnie to, że ja wsparty Siłą Boga, mogę przekształcić siebie.
 • Cały warsztat był dla mnie bardzo ważny, spójny. Wszystkie treści pozwoliły mi zobaczyć mechanizmy we mnie. Do uzdrowienia prowadziły mnie pytania i moje odpowiedzi na nie.
 • Warsztat był rzeczowy, konkretny i w przyjacielskiej atmosferze. Prowadząca przez swą autentyczność jest bardzo przekonująca i mam poczucie, że Bóg przez nią dotyka moje serce. Najbardziej wartościowe było osobiste świadectwo, które było uzupełnieniem treści.

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji „Emaus”
we współpracy z
 Katolickim Stowarzyszeniem
„Civitas Christiana”
         LOGO civitas christiana 1 
zaprasza na warsztaty pt.:

 

matka corka          
O najważniejszej relacji
matka – córka.
Jaka chcesz być?
16 – 17 maja 2014 r.
(piątek – sobota)
 

PROWADZENIE - Irena Neumueler

A przekleństwo matki wywraca fundamenty domu” (Syr 3, 9)

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Są to więzy duszy i ciała, które mają trwałą moc i są niezwykle wiążące dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców. Już w okresie prenatalnym w podświadomości dziecka zapisują się stany emocjonalne matki oraz jej stosunek do dziecka – pozytywny bądź negatywny; przyjęcia i miłości, bądź odrzucenia i niechęci. W konsekwencji tego, relacja matki i córki, albo jest piękna i tworzy nowe życie, albo odwrotnie.

Tej relacji w trakcie wychowania towarzyszy wiele ambiwalentnych uczuć: miłość i ból; radość i gniew; poczucie odrzucenia i tęsknota; błogosławieństwo lub przekleństwo.

Niektóre córki panicznie boją się być podobne do swoich matek, głównie gdy nie mają dobrego doświadczenia w tej relacji, a matki przeraża myśl, że mogą unieszczęśliwić swoje dzieci.

Na warsztatach poprzez nauczanie i ćwiczenia, otrzymasz konkretne narzędzia, aby zmierzyć się z Twoimi obciążeniami i trudnościami w relacji matka - córka, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

CELE:

 • pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji matka - córka
 • poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie
 • poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje
 • konfrontacja z uczuciami
 • określenie wpływu najtrudniejszych i najpiękniejszych wydarzeń z życia na osobowość, postawy, decyzje i zachowania
 • uzdrowienie skutków toksycznej relacji
 • odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie.
 • znalezienie sposobu na odzyskanie miłości i szacunku do matki,

DLA KOGO?

Warsztaty skierowane są do KOBIET - dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej tej najważniejszej relacji: matka – córka; córka - matka; oczekują uzdrowienia duszy ze zranień i trudności wynikających ze złej relacji oraz skutków uzależnienia, nadopiekuńczości, toksycznych zachowań; chcą odzyskać miłość i szacunek do matki/córki.

PROWADZENIE

Irena Neumueler- teolog, pedagog, doradca, trener rozwoju osobistego.

TERMIN: piątek, godz. 17.00 – 21.00; sobota, godz. 9.00 – 20.00 (przerwa kawowa i obiadowa), zakończenie Eucharystią.

MIEJSCE: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie, ul. Prosta 5/6

KOSZT: 100 zł (w tym kawa+ ciastko) w sobotę możliwość zamówienia obiadu (15zł)

W przypadku rezygnacji uczestnictwa wpłata nie podlega zwrotowi

Kontakt, informacja  i zapisy:    www.sne.olsztyn.pl

Zgłoszenie będzie przyjęte, gdy zostanie dokonana opłata za uczestnictwo.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji „Emaus”
we współpracy z
 Katolickim Stowarzyszeniem
„Civitas Christiana”
         LOGO civitas christiana 1 
zaprasza na:

Warsztaty psychologiczno - biblijne

Uczucia trudne, lecz bezcenne. Bogactwo czy bieda? Szansa czy zagrożenie?

Złość, zazdrość, gniew, poczucie winy, wstyd

i inne uczucia.

PROWADZENIE: IRENA NEUMUELER

Czasem udajemy, że się w nas nie rodzą. Im bardziej próbujemy je zlekceważyć lub uciszyć, tym bardziej biorą nad nami górę. Każdy je ma, ale nie każdy wie, co z nimi zrobić. Z nieprzyjemnymi uczuciami trzeba postępować mądrze i twórczo. Są bezcenne jako siła do naszej przemiany i rozwoju. Zrób z ich energii swój atut, inaczej Cię zniszczą…

Warsztat dotyczyć będzie przeżywanych niemiłych uczuć: złości, gniewu, poczucia winy, wstydu... oraz wielu innych. Powiemy o tym, po co są uczucia, od czego zależą, co sygnalizują, czego bronią. Poznamy, że uczucia są wielkim bogactwem duszy i psychiki, ale mogę też być powodem wielu napięć i niepowodzeń. Nauczymy się jak sobie poradzić z trudnymi uczuciami i emocjami jak je oswoić i przemienić w twórczą siłę.

POWIEMY

Po co są uczucia i jak radzić sobie z nimi gdy okazują się kłopotliwe, gdy budzą sprzeciw otoczenia? Co zrobić z przykrymi uczuciami? Czy uczucia posiadają mnie, czy ja posiadam uczucia? Co dzieje się gdy uczucia biorą górę nad rozumem i wolą? Jakie są granice wyrażanych uczuć? Jak wyrażać gniew i złość, by nie ranić innych? Jakie są konsekwencje tłumienia emocji i uczuć? Jakie są mechanizmy obronne (niedojrzałe i dojrzałe) oraz jakie są skutki wypierania i negacji swych uczuć.

DLA KOGO

Zapraszamy kobiety i mężczyzn, w każdym wieku, którzy pragną poznać głębiej siebie, tych którzy obawiają się bliskich relacji, chcą nauczyć się wyrażać uczucia, chcą nadać uczuciom wartość i duchowy wymiar; przeżywają silne napięcia emocjonalne; nie radzą sobie z przykrymi uczuciami.

TERMIN: 27 września 2014 (sobota)
GODZ:  10:00 – 16:00
MIEJSCE: Olsztyn, Civitas Christiiana ul. Prosta 5/6
OPŁATA: 70 zł
Zgłoszenie będzie przyjęte, gdy zostanie dokonana opłata za uczestnictwo.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Kontakt, informacja  i zapisy:  www.sne.olsztyn.pl

PROWADZENIE

irena neumueller

IRENA NEUMUELER - teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański - coach. Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na Wydziale Teologicznym; szkolenie „Coaching i nowe możliwości”. Ma wieloletnie doświadczenie pracy edukacyjnej jako nauczyciel dyplomowany (1993 – 2012). W latach 1996 – 2006 współtworzyła Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Pełniła funkcje koordynatora kursów ewangelizacyjnych i ewangelizacji ulicznych Katolicy na ulicy. Zajmowałam się formacja młodych ewangelizatorów. Od czerwca 2005 r. jest pomysłodawczynią i autorką programu kobiecych spotkań pod nazwą Status Feminae, na których podejmowane są zagadnienia z psychologii, filozofii i duchowości kobiety. Od czerwca 2011 r. jest prezesem Fundacji „Status Feminae”. Towarzyszy kobietom w odkrywaniu piękna kobiecości, ucząc jak żyć w harmonii wewnętrznej ze sobą i innymi, w poczuciu wartości i godności, aby cieszyć się życiem w pełni. Prowadzi konferencje, rekolekcje, sesje tematyczne, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego. Od 2007 r. jest wykładowcą w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim oraz w Centrum Kształceni Ustawicznego w Sopocie (prowadzi zajęcia według autorskiego programu). Od listopada 2012 r. jest właścicielką firmy szkoleniowej InSpe INSPIRACJA I ROZWÓJ.

 

 

Warsztat
Odkryj swoją wartość.
Jak wzmocnić poczucie wartości?
 
Brak Ci pewności siebie? Nie czujesz własnej wartości? Uważasz, że inni są lepsi, cenniejsi, bardziej obdarowani, ciekawsi niż Ty? Dokucza Ci niepewność i niewiara we własne siły? Wątpisz w swój potencjał i moc? Można to zmienić!
Czy chcesz czuć się wyjątkowy/a, jedyny/a, wartościowy/a, pełna godności? Czy chcesz zawalczyć o siebie i zrobić dla siebie „coś” czego nikt ci nie da? Jeśli pragniesz pogłębić swoją radość życia i poczucie własnej wartości to serdecznie zapraszamy Ciebie.
 
CELE
Odkryć swoją wartość to dotrzeć do głębi swego serca, do prawdziwego obrazu siebie, to zmierzyć się z autentyczną, świadomą oceną swojej tożsamości i godności.
Na warsztacie powiemy jak odkryć posiadaną wartość i godność, której nic i nikt nie może nam odebrać, ani pomniejszyć. Poprzez ćwiczenia poznasz przyczyny niskiego poczucia wartości, skutki i niszczące zachowania. Poszukamy przyczyn skłonności do pomniejszania samego siebie, wycofania i „kurczenia” w sobie. Na warsztacie dostaniesz konkretne wskazówki jak kruchość i własne ograniczenia przemienić w wartości, dzięki którym podniesiesz poczucie własnej wartości i przybliżysz się do prawdy o swoim bogactwie i niepowtarzalności.
 
DLA KOGO?
Warsztat skierowany jest do kobiet i mężczyzn w każdym wieku, którzy poprzez trudne doświadczenia (np. porażkę, straty, poniżenie, zdradę, odrzucenie, biedę, brak pracy) utracili poczucie wartości, godności, bądź poczucie sensu. Zapraszamy tych, którzy chcą odzyskać wewnętrzną równowagę, wolność i nadać swemu życiu wartość i znaczenie.

 

PROWADZENIE

irena neumueller

IRENA NEUMUELER - teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański - coach. Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na Wydziale Teologicznym; szkolenie „Coaching i nowe możliwości”. Ma wieloletnie doświadczenie pracy edukacyjnej jako nauczyciel dyplomowany (1993 – 2012). W latach 1996 – 2006 współtworzyła Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Pełniła funkcje koordynatora kursów ewangelizacyjnych i ewangelizacji ulicznych Katolicy na ulicy. Zajmowałam się formacja młodych ewangelizatorów. Od czerwca 2005 r. jest pomysłodawczynią i autorką programu kobiecych spotkań pod nazwą Status Feminae, na których podejmowane są zagadnienia z psychologii, filozofii i duchowości kobiety. Od czerwca 2011 r. jest prezesem Fundacji „Status Feminae”. Towarzyszy kobietom w odkrywaniu piękna kobiecości, ucząc jak żyć w harmonii wewnętrznej ze sobą i innymi, w poczuciu wartości i godności, aby cieszyć się życiem w pełni. Prowadzi konferencje, rekolekcje, sesje tematyczne, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego. Od 2007 r. jest wykładowcą w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim oraz w Centrum Kształceni Ustawicznego w Sopocie (prowadzi zajęcia według autorskiego programu). Od listopada 2012 r. jest właścicielką firmy szkoleniowej InSpe INSPIRACJA I ROZWÓJ.

TERMIN: 14 czerwca 2014 (sobota)
GODZ:  10:00 – 16:00
MIEJSCE: Olsztyn, Civitas Christiiana ul. Prosta 5/6
OPŁATA: 70 zł
 

Zgłoszenie będzie przyjęte, gdy zostanie dokonana opłata za uczestnictwo.

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Kontakt, informacja  i zapisy

www.sne.olsztyn.pl

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji „Emaus”
we współpracy z
 Katolickim Stowarzyszeniem
„Civitas Christiana”
         LOGO civitas christiana 1 
zaprasza na:

Warsztaty biblijne

Jak ocalić swoje serce.

Od samotności do bliskości, od smutku do radości.

 
CELE
Poczucie samotności rodzi się często z braku poznania siebie i trudności w zaakceptowaniu siebie. Podczas tego warsztatu chcemy rozpoznać przyczyny samotności i jej skutki. Odpowiedzieć sobie na pytanie: co nam utrudnia budowanie bliskich relacji, jakie przekonania nami rządzą, że nie umiemy być z kimś w bliskości; co zrobić, by od siebie zacząć proces zmian? Jak wyjść z niszczącego nas smutku?
Poznamy swój styl kobiecości: dominującej i kontrolującej, który sprawia, że zatracamy w sobie coś cennego; styl kobiety wycofanej i izolującej się, która w ten sposób skrywa w sobie lęk o siebie, ból osamotnienia, smutek, głód bycia kochaną, ciężar niespełnionych pragnień, niemocy wobec miłości. Poznamy, że ten samoobronny stosunek do siebie i innych jest kobiecą instynktowną reakcją w obliczu poczuciu zagrożenia, które płynie z braku bezpieczeństwa, braku przynależności, braku oparcia.
Powiemy jak ukształtować w sobie styl kobiety silnej (na wzór biblijnych kobiet), świadomej swej godności i wartości, a jednocześnie bezbronnej i otwartej na miłość.

DLA KOGO?
Zapraszamy kobiety w każdym wieku, które czują strach przed porzuceniem, kobiety w poczuciu osamotnienia, przeżywające głęboki smutek, który odbiera nadzieję i nie pozwala na radość życia.
 
TERMIN: 28 września 2014 (niedziela)
GODZ:  10:00 – 16:00
MIEJSCE: Olsztyn, Civitas Christiiana ul. Prosta 5/6
OPŁATA: 70 zł
Zgłoszenie będzie przyjęte, gdy zostanie dokonana opłata za uczestnictwo.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Kontakt, informacja  i zapisy:  www.sne.olsztyn.pl

 

PROWADZENIE: IRENA NEUMUELER

irena neumueller

IRENA NEUMUELER - teolog, pedagog, trener rozwoju osobistego, doradca chrześcijański - coach. Ukończyła studia doktoranckie na UKSW w Warszawie na Wydziale Teologicznym; szkolenie „Coaching i nowe możliwości”. Ma wieloletnie doświadczenie pracy edukacyjnej jako nauczyciel dyplomowany (1993 – 2012). W latach 1996 – 2006 współtworzyła Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Pełniła funkcje koordynatora kursów ewangelizacyjnych i ewangelizacji ulicznych Katolicy na ulicy. Zajmowałam się formacja młodych ewangelizatorów. Od czerwca 2005 r. jest pomysłodawczynią i autorką programu kobiecych spotkań pod nazwą Status Feminae, na których podejmowane są zagadnienia z psychologii, filozofii i duchowości kobiety. Od czerwca 2011 r. jest prezesem Fundacji „Status Feminae”. Towarzyszy kobietom w odkrywaniu piękna kobiecości, ucząc jak żyć w harmonii wewnętrznej ze sobą i innymi, w poczuciu wartości i godności, aby cieszyć się życiem w pełni. Prowadzi konferencje, rekolekcje, sesje tematyczne, szkolenia, warsztaty rozwoju osobistego. Od 2007 r. jest wykładowcą w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni i w Pruszczu Gdańskim oraz w Centrum Kształceni Ustawicznego w Sopocie (prowadzi zajęcia według autorskiego programu). Od listopada 2012 r. jest właścicielką firmy szkoleniowej InSpe INSPIRACJA I ROZWÓJ.

 

 

Początek strony