Jesteś tutaj: StartKontaktUżytkoweKLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Nowej Ewangelizacji EMAUS Olsztyn z siedzibą: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn (zwana dalej w skrócie Administratorem lub SNE EMAUS).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

   • rejestracji uczestników w kursach, rekolekcjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez SNE EMAUS poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie www.sne.olsztyn.pl, oraz na dedykowanym formularzu zapisów przekazanym w innej formie;
   • umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SNE EMAUS w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SNE EMAUS;
   • umożliwienia kontaktu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SNE EMAUS;
   • statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika:

   • z art. 6 ust 1 pkt b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • z art. 6 ust 1 pkt a) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Nowej Ewangelizacji EMAUS Olsztyn w zakresie niezbędnym do organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SNE EMAUS.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez SNE EMAUS oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania cofnięcia zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Czynności opisane w zdaniu poprzednim mogą być przez Panią/Pana dokonane poprzez złożenie oświadczenia pisemnego wobec Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w kursie/rekolekcjach.

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

 

Początek strony