Jesteś tutaj: StartO NasWspólnotaFormacjaELIASZ
         Eliasz     
Rozważania oparte na podstawie książki
„Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary” ks. Stanisława Haręzgi (red.)

 

ELIASZ to znaczy „BOGIEM MOIM JEST JAHWE”

 

Susza i doświadczenie żywego Boga – 1 Krl 17, 1-9

Eliasz całkowicie ufa Bogu i Jego słowu. To właśnie w Nim widzi jedyne źródło życia. Staje przed ekstremalnymi sytuacjami takimi jak głód czy susza, które okazują się miejscem do wołania „Moim Bogiem jest Jahwe”.

Eliasz uczy nas, jak otwierać się na pokarm i słowo, które Bóg nam daje na samotnej modlitwie…

Zapytaj siebie:
        • Jaka jest moja modlitwa?

 

Obrona czystości wiary przed kultem bożków – 1 Kr 18, 36-46

            Eliasz z wielką mocą rozprawia się z kultem bożka Baala, by bronić czystości wiary. We współczesnym świecie jest wiele form ubóstwiania wszystkiego, co nie jest Bogiem i stawiania doczesnych wartości na Jego miejscu. Eliasz natomiast uczy nas stawiania Boga na pierwszym miejscu ponad wszystko. Odważnie się do Niego przyznaje i staje w Jego obronie. Sekretem walecznej postawy Eliasza nie jest jego moc, ale żywa relacja z Bogiem oparta na otwartości wobec Jego słowa.

Zapytaj siebie:

        • Czy bezgranicznie ufam Bogu?
        • Czy w moim życiu są jakieś bożki, którym oddaje cześć?

 

Ucieczka i przemijające spotkanie z bogiem – 1 Krl 19, 1-18

            Eliasz na górze Horeb doświadcza przemieniającego spotkania z Bogiem, które staje się dla nas zachętą, by w chwilach zniechęcenia nie przestawać zwracać się do Boga i otwierać się na Jego wsparcie. Z życiowej groty trzeba wyjść na górę modlitewnego spotkania z Bogiem… tak miłosiernym, łagodnym i wrócić do życia bez lęku.

            Zapytaj siebie:

        • Jakie mam doświadczenie działania Boga w trudnych sytuacjach?
        • Czy zawsze ratunku szukam w Bogu?

 

Niebo nagrodą za wierność Bogu – 2 Kr 2, 11-18

            Prośmy Boga, byśmy pamiętali, że tak jak Eliasz idziemy na spotkanie z Nim w niebie. Niech ogień Jego słowa sprawi, byśmy znaleźli pokój do wypełniania swojego codziennego powołania widząc jego sens.

Niech przepełnia nas świadomość, że zmartwychwstały Pan obiecał nam, że każdy Jego sługa będzie tam, gdzie On… czyli w chwale Ojca!

 

         Nasza formacja         
  Nauczyciele wiary:
Stary Testament

Abraham

Mojżesz

Samuel

Dawid

Eliasz

Jeremiasz

 Nowy Testament

Maryja

Jan Chrzciciel

Piotr

Początek strony