Jesteś tutaj: StartO NasWspólnotaFormacjaDAWID
         Dawid     
Rozważania oparte na podstawie książki
„Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary” ks. Stanisława Haręzgi (red.)

 

WIELKA WIARA, OGROMNY GRZECH

I POTĘGA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 

Dawid

             Był bardzo młody, gdy został wybrany na następcę Saula. Niezwykle skromny pasterz przebył długą, niebezpieczną drogę zanim lud uznał go królem Izraela. Pomimo błędów i grzechów Bóg nie odwrócił się od niego, a lud miał w nim sprawiedliwego i walecznego władcę.

 

Namaszczenie Dawida przez proroka Samuela – 1 Sm 16, 1-13

            Do wyboru Dawida dochodzi dzięki inicjatywie samego Boga, który nie kieruje się tym, co zewnętrzne i widzialne, ale patrzy na serce człowieka. Dawid, opierając się na wierze, otwiera się na działanie Ducha Świętego. Wykazuje się ogromnym zaufaniem do Boga, w Jego opiekę i wsparcie czego kolejnym przejawem było podjęcie walki z Goliatem i Filistynami.

Zapytaj siebie:

       • Co Bóg mówi do mnie?
       • Do czego wybrał mnie Pan i jakie jest moje powołanie?
       • Jak poddaje się prowadzeniu Ducha Świętego?

 

Zwycięstwo Dawida – 1 Sm 17, 45-47

            Dawid dobrowolnie decyduje się stoczyć walkę z potężnym Goliatem i wierzy że Bóg pomoże mu pokonać Filistyna. Stając do walki, bierze tylko procę i kamienie, bo jest przekonany że jego zwycięstwo jest w Panu.

            Zapytaj siebie:

       • Czy podejmuję ryzyko bycia wierzącym z pełnym zaufaniem do Boga?

 

Grzechy Dawida i wołanie o Boże miłosierdzie – 2 Sm 11,26 - 12,14

            Dawid wykorzystuje swoją pozycję króla i współżyje z Batszebą – żoną swojego wiernego żołnierza Uriasza, a następnie powoduje jego śmierć, by sprowadzić kobietę do siebie. Ratunkiem przed całkowitym zatraceniem się w grzechu jest słowo Boże przekazane przez proroka Natana. Poruszony nim Dawid wyznaje swój grzech, otrzymuje Boże przebaczenie i jest gotowy, by podjąć konsekwencje swoich grzechów.

Zapytaj siebie:

       • Jak przeżywam własne słabości?
       • Czy codziennie wieczorem robię rachunek sumienia?
       • Czy sięgam po Słowo Boże w walce ze słabościami?

 

Próby i cierpienie Dawida – 2 Sm 16, 5-14

 

             Dawida dotykają bardzo ciężkie próby rodzinne i społeczne. Podczas pokutnej drogi w Bachurim, Dawida przeklina Szimei, z rodu Saula. Król jednak nie pozwala na ukaranie tego człowieka. Przekleństwa interpretuje jako zgodne z wolą Boga i wierzy, że On za cierpliwe i pokorne znoszenie obelg odpłaci mu dobrem.

 Zapytaj siebie:

       • Jak przeżywam trudne doświadczenie?
       • Czy ufam Bogu w trudnych sytuacjach?

 

Bóg buduje dom Dawidowi 2 Sm 7, 25-29

             Sercem całej historii Dawida jest obietnica Boga, że utrwali tron jego królestwa na wieki. Król ma zamiar zbudować Bogu świątynię. Jednak Bóg przez proroka objawia swoją wolę, zgodnie z którą to nie Dawid będzie budowniczym, lecz Bóg zbuduje dom Dawidowi. Jest to potwierdzenie Jego miłości do Dawida i zapewnienie, że dopiero przez jego potomka utrwali królestwo, a on zbuduje dom imieniu Bożemu. Na tak wielki dar Dawid odpowiada przepiękną modlitwą, w której wysławia Boga i prosi o błogosławieństwo.

Zapytaj siebie:

       • Czy odpowiadam Bogu modlitwą?
       • Jaka jest moja modlitwa?
       • Czy błogosławię innymi proszę o błogosławieństwo?

 

         Nasza formacja         
  Nauczyciele wiary:
Stary Testament

Abraham

Mojżesz

Samuel

Dawid

Eliasz

Jeremiasz

 Nowy Testament

Maryja

Jan Chrzciciel

Piotr

Początek strony