Jesteś tutaj: StartO NasWspólnotaFormacjaJEREMIASZ
         Jeremiasz     
Rozważania oparte na podstawie książki
„Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary” ks. Stanisława Haręzgi (red.)

 

 Jeremiasz

 Pochodził z rodu kapłańskiego mieszkającego niedaleko Jerozolimy, a na proroka został powołany jako młodzieniec, za czasów pobożnego króla Jozjasza. Po jego śmierci w państwie zaczęły się zmiany polityczne. Prorok starał się wyrwać swój kraj z upadku moralnego i fałszywej religijności za cenę upokorzeń i cierpienia. Jednak przez 40 lat nauczania proroka naród nie dał sobie pomóc. Doprowadziło to aż do zburzenia Jerozolimy i niewoli babilońskiej. Jeremiasz uwolniony z więzienia pozostał w kraju u boku wyznaczonego przez Babilończyków gubernatora Godoliasza, a po jego śmierci został uprowadzony przez uciekinierów do Egiptu i tam dopełnił on swoich dni.

 

Powołanie Jeremiasza – Jr 1, 4-10

Tym, co stwarza proroka jest Boża miłość, która przeznacza go do głoszenia słowa Bożego całemu światu. Ta ogromna odpowiedzialność rodzi w nim lęk, poczucie kruchości i słabości. Bóg jednak zakazuje skupiać się na swoich brakach i zapewnia o swojej obecności. Ta obecność, to symboliczne dotknięcie ust proroka, by mógł zrealizować swoją misję w świecie. Jego misja będzie polegać na usunięciu zła- burzeniu, niszczeniu oraz tworzeniu w to miejsce lepszej rzeczywistości opartej na Bożej miłości w ludzkich sercach.

Zapytaj siebie:

  • Czy podejmuję się głoszenia Słowa Bożego mimo własnych słabości?
  • W jaki sposób wypełniam misję głoszenia i realizuję Słowo, które napomina mnie do „niszczenia, budowania i sadzenia”?

 

Moc słowa w słabości jego sługi – Jr 20, 7-18

            Boże słowo stało się dla Jeremiasza przyczyną wyśmiewania i odrzucenia. Wywołuje to wewnętrzny bunt proroka, dlatego chce on uśmiercić w sobie Słowo Boże. Wyznania Jeremiasza mogą nam pomóc w uświadomieniu sobie trudnych sytuacji, które są skutkiem posłuszeństwa Słowu. Pojawia się wtedy w nas chęć ucieczki i rezygnacji z wierności Bogu, jednak nie możemy bać się pozornej słabości Słowa, bo ono domaga się pokornej służby. Tylko tam objawia się moc Słowa, gdzie sługa upodabnia się do ukrzyżowanego Chrystusa.

Zapytaj siebie:

  • Czy są sytuacje, których nie rozumiem, nie potrafię przyjąć i mam pretensje do Boga?
  • Czy potrafię podczas tych trudności wrócić do obecności Słowa Bożego?

 

Jeremiasz u garncarza Jr 18, 1-17

            Orędzie o pobycie proroka u garncarza pokazuje nam, że jesteśmy w rękach Boga jak glina w rękach garncarza. Bóg może czynić wszystko co chce. Zależy to jednak od dobrej czy złej woli każdego człowieka. Bez względu na to kim jesteśmy, istotą relacji z Bogiem jest uznanie swej zależności od Niego i poddanie się Jego formacji. On jako „garncarz” daje nam zapewnienie, że z każdego niepowodzenia czy grzechu może wyprowadzić dobro i stworzyć nowe serce zdolne do miłości. Jednak zachętą do ciągłego nawracania się powinna być groźba zniszczenia, która jest konsekwencją buntu wobec Boga.

Zapytaj siebie:

  • Czy pozwalam Bogu formować moje życie?

 

Orędzie o Bożym miłosierdziuJr 31, 31-34

Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim> nowe przymierze. 32Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. 33Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. 34I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.”

Otwarcie się na Boże Słowo daje przebaczenie grzechów. Żaden ludzki grzech nie jest w stanie złamać Bożego miłosierdzia. Nowe przymierze oznacza wpisanie Prawa w ludzkie serca, osobiste, bezpośrednie spotkanie z Bogiem i słuchanie Jego Słowa.

  Zapytaj siebie:

  • Czy zawsze pamiętam o bezgranicznym Bożym miłosierdziu? Czy ufam, że Pan Bóg przebacza każdy grzech?
  • Które wydarzenia mojego życia – ostatnich dni- pozwoliły zbliżyć się do Boga?/ Co zapewnia mnie o Jego osobistym przymierzu ze mną?

 

 

         Nasza formacja         
  Nauczyciele wiary:
Stary Testament

Abraham

Mojżesz

Samuel

Dawid

Eliasz

Jeremiasz

 Nowy Testament

Maryja

Jan Chrzciciel

Piotr

Początek strony