Jesteś tutaj: StartO NasWspólnotaFormacjaMARYJA
         Maryja     
Rozważania częściowo oparte na podstawie książki
„Spotkania z biblijnymi nauczycielami wiary” ks. Stanisława Haręzgi (red.)

 

MARYJNA DROGA WIARY

Maryja – „Służebnica Pańska”- Łk 1, 26-38

            Maryja całkowicie podporządkowuje się woli Bożej. Wykazuje ogromną wiarę w Boży plan dla niej. Jest gotowa zrezygnować z własnych pomysłów czy marzeń oraz świadoma konieczności poniesienia wszelkich ofiar. Jednak zanim dochodzi do odpowiedzi z jej strony, Maryja dialoguje z Bogiem, słucha Go. Obcuje z tekstami Pisma, którymi posługuje się anioł. Zatem ta pamięć Słowa Bożego, która ją prowadzi, pozwala jej zrozumieć niezwykłość wydarzeń i Jej misji.

Zapytaj siebie:

  • Czy potrafię, tak jak Maryja, odpowiedzieć Bogu tak?
  • Czy w swojej codzienności jestem gotowy wyznać „niech mi się stanie według Twego słowa”?

Nawiedzenie – Łk 1, 39-45

            Kiedy Maryja sama otwiera się na Jezusa, chce dalej dawać Go innym. Pragnie dzielić się Dobrą Nowiną. Maryja chce przekazać, że Zbawiciel jest obecny pośród swego ludu. Niesie Dobrą Nowinę z pośpiechem, robi to od razu, ponieważ liczy się dla niej czas.

Od Maryi z tej sceny nawiedzenia szczególnie uczymy się aktywnej postawy ewangelizującej, która cechuje się:

-    gotowością niesienia Dobrej Nowiny innym;

-    atmosferą przepełnioną radością, pokojem oraz nadzieją czyli działaniem Ducha Świętego;

-    pozostawaniem z bliźnimi;

-   znajomością Słowa Bożego.

Zapytaj siebie:

  • Czy tak, jak Maryja, z radością potrafię dzielić się z innymi znajomością Chrystusa i Jego Ewangelii?

Magnificat – Łk 1, 46-55

Maryja opowiada Elżbiecie o spełnieniu Bożych obietnic. Staje się zatem ewangelizatorką prawdy w skuteczność Bożego Słowa. Elżbieta potwierdza to wypowiadając słowa „Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci przez Pana”. Maryja raduje się tym stwierdzeniem i uwielbia Zbawiciela w Jego obecności wśród ludzi.

Maryja – ewangelizatorka obcująca ze Słowem Bożym - Łk 2, 41-50

Maryja na co dzień zmuszana jest wchodzić w logikę Bożego działania. Stale obcuje ze Słowem Bożym – „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. To rozważanie i zachowywanie Słów dawało Jej siłę do wytrwania w chwilach dla Niej szczególnie trudnych i niezrozumiałych. Sam Jezus wywyższa za to Maryję i wypowiada pod jej adresem błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”

Zapytaj siebie:

  • Czy w trudnych i niezrozumiałych dla mnie chwilach moim oparciem jest Słowo Boże?

Ewangelizatorka posłuszna Jezusowi - J 2, 1-11

            Maryja jest wyczulona na potrzeby innych i stara się je zaspokoić wskazując na Jezusa. Darzy Go pełnym zaufaniem i oddaniem – „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

            Zapytaj siebie:

  • Czy potrafię powiedzieć Jezusowi – „uczynię wszystko cokolwiek mi powiesz”?
  • Czy potrafię innym wskazać Jezusa jako spełnienie ich pragnień?

Ewangelizatorka, która przyjmuje testament dany z Krzyża – J 19, 25-27

            U stóp Krzyża wiara Maryi wciąż wzrasta i rozbłyskuje w pełnym świetle. W godzinie śmierci Jezusa Maryja nie tylko cierpi, ale okazuje heroiczne posłuszeństwo wiary wobec Bożego planu odkupieńczej śmierci Jezusa. Dlatego z woli Jezusa, mocą Jego testamentu, Maryja staje się Matką wszystkich wierzących. Jej macierzyństwo polega na stałym przypominaniu „ Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”.

Zapytaj siebie:

  • Czy potrafię odpowiedzieć na zaproszenie Maryi do życia zgodnego z tym, czego chce Jezus?

Wniebowzięcie Maryi sprawia, że jej obecność w Kościele jest czynna. Stale pomaga uczniom Jezusa, wspiera w zmaganiach z grzechem i szatanem oraz budzi nadzieję na ostateczne zwycięstwo.

 

 

 

         Nasza formacja         
  Nauczyciele wiary:
Stary Testament

Abraham

Mojżesz

Samuel

Dawid

Eliasz

Jeremiasz

 Nowy Testament

Maryja

Jan Chrzciciel

Piotr

Początek strony